Otvoritev Kulturnega inkubatorja, 8. 4. 2014

V e-Kavarni PiNA je 8. aprila uradno zaživel Kulturni inkubator, v katerega je vključenih devet društev in posameznici, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa. Gre za nadaljevanje projekta Kulturni inkubator pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Obalno-kraški regiji, v okviru katerega so se udeleženci v prvi fazi usposabljali za profila kulturni manager in multimedijski ustvarjalec. Kulturni inkubator predstavlja v tem prostoru prvi prostor za razvoj lastnih idej aktivnosti in programov na področju kulture.
Cilji Kulturnega inkubatorja so dvig kreativnih in managerskih potencialov, povečanje števila aktivnosti na področju kulture ter mreženje kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev, kar bo pripomoglo k dvigu zavesti o pozitivnem pomenu ohranjanja, izražanja in rabe kulturne dediščine tako na strani uporabnikov, kakor tudi širšega okolja.
Izbrani kandidati bodo v okviru Kulturnega inkubatorja lahko uporabljali prostore za izvajanje svojih dejavnosti in prireditev, tehnično opremo ter koristili njegovo strokovno in administrativno podporo, kar jim bo omogočilo lažje in kakovostnejše kulturno udejstvovanje ter profesionalizacijo.
V Kulturni inkubator bodo od društev vključeni Akademsko kulturno-umetniško društvo KOLO, Hrvatsko kulturno-umetniško, prosvetno in športno društvo »Istra« Piran, Kulturno društvo Albancev slovenske Istre Iliria, Makedonsko kulturno društvo »Kočo Racin« Obala, Kulturno umetniško društvo ERATO, Kulturno društvo Svilena pot in Društvo NA KEREH. Svojo poslovno idejo na področju kulture bosta s pomočjo Kulturnega inkubatorja razvijali še Dijana Harčević Ćatić, magistra zgodovine in aktivna članica KUŠD Behar, in samostojna podjetnica Tanja Nastovski, strokovnjakinja iz marketinga, oglaševanja in komuniciranja na področju kulture.